SIROVINA d.o.o.

Početci rada poduzeća sežu u 1951. godinu kada je poduzeće osnovano pod prvim nazivom "Otpad". Poduzeće je privatizirano 2002. godine., kada su zacrtani novi pravci razvoja i od tada poduzeće bilježi stalan rast u poslovanju. Ukupno poslovanje smo certificirali sa ISO 9001 i ISO 14001 normom. Danas je poduzeće jedno od vodećih poduzeća u sjeverozapadnoj Hrvatskoj u djelatnosti sakupljanja i zbrinjavanja otpada. Poduzeće danas posluje na 3 lokacije u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji 

Vlastitim poslovanjem pokušavamo promijeniti svijest građana o važnosti brige o okolišu i recikliranju. To se može vidjeti po akcijama sakupljanja glomaznog otpada, postavljanju kontejnera na istaknutim površinama, eko-otocima i suradnji s eko-školama. Sigurni smo da ćemo u tom pokušaju osvještavanja građana i uspjeti.

NAŠE USLUGE

NAJNOVIJE VIJESTI

Provedba projekta

09.01.2020.

Provedba projekta

Uspješno je završena provedba projekta: "Izrada poslovne web stranice"

Izlaganje na sajamsko-prezentacijsko izložbi "PROMO"

Sirovina-trgoprerada je od 05.05 do 09.05.2009. izlagala na sajamsko-prezentacijskoj izložbi PROMO koja se održavala u Tuzli.

Izgradnja stambene zgrade u Biogradu

Naše poduzeće je 13.03.2012. započelo sa izvođenjem građevinsko – obrtničkih i instalaterskih radova na izgradnji stambene zgrade sa devet stanova u gradu Biogradu na moru.

Europski
projekt
eko-škole

Saznaj više

OGLASI

Prijavite se na newslatter

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Sirovina d.o.o.