II. Osnovna škola Bjelovar - radovi učenika

Kako su nastali radovi?

   Pod pojmom priroda, podrazumijevamo, u doslovnom smislu nešto što postoji ili samo po sebi nastaje. Priroda, tako gledajući, nije samo materijalna, pod njom podrazumijevamo prirodne sile, kai i osobitosti živih bića i pojave povezane s njihovom bitkom. Razlikujemo ivu i neživu prirodu, pri čemu se ekologija kao znanost bavi proučavanjem njihovim međusobnih odnosa i ovisnosti. Čovjek i živa bića mijenjaju svoj okoliš. No za razliku od svih ostalih, čovjek danas apsolutno dominira u ekosferi.

  Promjene na našem planetu, koje su se zbivale u milijunima godina, zbivaju se sada unutar stoljeća ili desetljeća. Istraživanje takvih utjecaja u globalnim, regionalnim i lokalnim okvirima jedna je od glavnim zadaća ekologije. Mi apsolutno dominiramo na Zemlji, danomice mijenjamo njen izgled, strukturu i funkcionalne osobitosti. Danas ne postoji ni jedan ekosustav na koji nije bilo na koji način, više ili manje, čovjek utjecao ili ga svojim djelatostima izmjenio. Štošta smo promjenili ili uništili prije nego smo ih u njihovim osnovama proučili i shvatili.

  U cilju sprječavanja, daljnjeg uništavanja, te obnove i zaštite dragocjene nam prirode, jedna je od temeljnih zadaća odgoja i obrazovanje. Osvještavanje i proučavanje mladih ljudi – učenika, razvijanje njihova poštovanja i ljubavi prema prirodi i Zamlji u cijelosti, provedeno je terenskom nastavom u šumi. Učenici su u izvornom okruženju učili, radili, zabavljali se i razvijali pozitivne stavov, u ovom slučaju, o kontinentalnoj listopadnoj šumi, ali i o prirodi općenito. A pozitivna iskustva, učenici će dalje prenositi u obitelj, školu, užu i širu ruštvenu zajednicu u kojoj razvijaju i stječu stavove o životu.

  Razvijanje pozitivnih stavova o obnovi zaštiti i pomaganju prirodi da se u našu pomoć, vrati u prvotno stanje, na terenskoj nasavi, jedan je od krasnih primjera usvajanja znanja, vještina i navika, kroz radionice iz više nastavnih predmeta. Ova terenska nastava u potpunosti je opravdala soje cijleve, što se moglo vidjeti na sretnim, ali i zbrinutim licima svih učenika. Oni su se vratili u svoje učionice sa čvrstim stavovima o svom životnom okruženju, sremni za još veće spoznaje o pomaganju Zemlji.

MentorSlavica Samardžija, prof.

 

Pisani radovi u školskoj godini 08/09

Sirovina-trgoprerada d.o.o. je tvrtka koja sakuplja, sortira i reciklira sekundarne sirovine (papir, staklo, lijevano željezo, čelik, plastika, obojeni metali itd.). Proizvode i kontejnere i postavlja ih na važna mjesta u gradu.

Bave se još nekim djelatnostima važnim za čistoću okoliša. Tvrtka trenutno zapošljava više od 60 ljudi. Danas je Sirovina-trgoprerada d.o.o. među vodećim tvrtkama u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. U budućnostii planiraju pustiti u pogon liniju za rastavljanje otpadnih vozila, te će ta linija zaposliti još 3-4 radnika, i smanjiti će zagađivanje okoliša otpadnim automobilima.

Sirovina surađuje i sa eko-školama, među kojima je i naša škola II. OŠ Bjelovar. Eko škole su univerzalni program odgoja i obrazovanja za okoliš namijenjen odgojno-obrazovanim institucijama od najranijeg uzrasta. Važnost programa eko-škole je osvještavanje mladih ljudi od najranijeg uzrasta da se okrenu prema prirodi i ekologiji, i da shvate probleme koj uzrokuju sve veće ozonske rupe i kisele kiše.

Tekst napisaoJure Dominiković, 6.B.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Sirovina d.o.o.