Kontakt

Sirovina d.o.o.

Ulica 29. rujna 2

43000 Bjelovar, HR

T: +385 43 225 888

F: +385 43 225 889

E: sirovina@sirovina.hr

Izdvojeni pogon Daruvar

Josipa Jelačića 89/1

43500 Daruvar, HR

T/F: +385 43 332 458

E: daruvar@sirovina.hr

Kontaktirajte nas

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Sirovina d.o.o.