Izlaganje na sajamsko-prezentacijsko izložbi "PROMO"

Sirovina-trgoprerada je od 05.05 do 09.05.2009. izlagala na sajamsko-prezentacijskoj izložbi PROMO koja se održavala u Tuzli.

Sirovina-trgoprerada je od 05.05 do 09.05.2009. izlagala na sajamsko-prezentacijskoj izložbi PROMO koja se održavala u Tuzli . Izlaganje se održalo u sklopu aktivnosti iz projekta - E= m*c2 Ecology = Modern but Cheaper, Cleaner , koji je subvencioniran od strane Europske Unije. Sajam Promo je najviše bio namijen komunalnim poduzećima, kao i ostalim poduzećima u kojima dolazi do proizvodnje otpada. Kroz 5 dana sajma Sirovina-trgoprerada je prezentirala svoj proizvodni program :

Kontejneri za otpad

 • Nasjedni kontejner
 • Rolo kontejneri
 • Kontejneri za eko-otoke
 • Press kontejneri
 • Linije za reciklažu
 • Linija za demontiranje automobila
 • Linija za sortiranje papira i plastike
 • Linija za sortiranje komunalnog otpada
 • Kiper kontejneri

 

Stambeni kontejneri

Program zaštite na radu

 • Radni stolovi
 • Odsisni stol za zavarivanje
 • Kombinirani stol za brušenje i zavarivanje
 • Odsisni stolovi za CNC plazma i plinske rezače

 

Posjetitelji sajma su iskazali interes za naše proizvode te smo kroz nekoliko poslovnih kontakata sa poduzećima koja su zainteresirana za naš proizvodni program.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Sirovina d.o.o.